کمد نگهداری سیلندر گاز

 

کمد نگهداری سیلندر گاز

از این کمدها، همانگونه که از اسمشان برمی آید، برای نگهداری انواع سیلندرهای گاز استفاده میشود.

در زیر دو نمونه از کمدهای مخصوص نگهداری سیلندرهای گاز قابل مشاهده است.

 

کمد نگهداری سیلندر گاز

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید