شلف جهت میز کنار

بصورت شلف 1 طبقه و 1 طرفه جهت نصب تاسیسات برق و گاز و قرارگرفتن تجهیزات، مواد شیمیایی و ... می باشد ودر صورت نیاز و بنا به درخواست کارفرما نوع مواد جهت ساخت آن قابل تغییر می باشد ولی اغلب طبق استاندارد و با مشخصات به شرح زیر اجرا میگردد.

ابعاد : عرض 10 و ارتفاع 10 سانتی متر بصورت داکت می باشد.

ابعاد : دارای کابینت هوایی به عرض 90 عمق 30 ارتفاع 30 سانتی متر، یک طبقه عرض 90 و عمق 15 سانتی متر، دو باکس عرض 15 وعمق 15 و ارتفاع 60 سانتی متر می باشد.

 

نام کالا

کد کالا

شرح کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

شلف AP.WDSH.M به صورت داکت از جنس MDF -
AP.WBCSH.M دارای کابینت، طبقه، باکس و از جنس MDF -

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید