Class III هود میکروبی

 

هود میکروبی Class III

مشخصات و نحوه عملکرد:

  • سطح بیوایمنی ۱، ۲، ۳ و ۴
  • قابلیت محافظت از محصول و اُپراتور
  • قابلیت ممانعت از نشت گاز تا 1x10-5 سی سی بر ثانیه
  • قابلیت كار كردن اُپراتور در درون كابینت مثل میز كار به شرط استفاده از دستكشهای ویژه و مناسب
  • قابلیت جابجایی ماده از طریق دو درب ورودی
  • فشار منفی هوای بیشتر از 0.5
  • ملزومات تحت فیلتر HEPA قرار گرفته اند
  • دارای دو فیلتر HEPA در خروجی
  • برخی از نمونه ها دارای یك فیلتر HEPA و یك زباله سوز

 

در شكلهای زیر به وضوح میتوان نحوه چرخش هوا را با توجه به نوع فیلتر، محصول و فلشها مشاهده و تحلیل كرد:

هود میکروبی Class III

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید