دستگاه

 

تجهیزات آزمایشگاه عمومی

برای دیدن جزئیات روی هر مورد کلیک کنید.

 1. آب مقطر گیری
  1. یک بار تقطیر
  2. دو بار تقطیر
 2. اتوکلاو
  1. ایستاده
  2. رومیزی
 3. آسیاب
 4. اسپکتروفتومتر
  1. Visible
  2. UV/Vis
  3. Double Beam
 5. انکوباتور
  1. انکوباتور معمولی (General Incubator)
  2. انکوباتور شیکردار (General Incubator)
  3. انکوباتور یخچالدار (Cooled Incubator)
  4. انکوباتور BOD (BOD Incubator)
  5. انکوباتور CO2 (CO2 Incubator)
  6. انکوباتور چند اتاقی (Multi Room Incubator)
  7. انکوباتور دو محفظه ای
  8. مینی انکوباتور
  9. انکوباتور خشک لوله و میکروتیوپ
 6. آون
  1. آون معمولی فن دار (Forced Convection Oven)
  2. آون معمولی بدون فن (Natural Convection Oven)
  3. آون خشک کن (Drying Oven)
  4. آون خشک کن صنعتی (Industrial Drying Oven)
  5. آون دمنده، هوای پاک (Clean Air Oven, Clean Room Oven)
  6. آون خلاء (Vacuum Oven)
  7. آون هیبریداسیون (Hybridation Oven)
 7. اورسات
 8. بن ماری (حمام)
  1. بن ماری روغن دیجیتال (Digital Oil Bath)
  2. بن ماری آب دیجیتال (Digital Water Bath)
  3. بن ماری IPH دیجیتال (Digital IPH Water Bath)
  4. بن ماری ویسکوزیته (Viscosity Bath)
  5. بن ماری سیرکوله دار (Circulation Bath)
  6. بن ماری شیکردار (Shaking Bath)
  7. بن ماری COD (Extraction COD Water Bath)
  8. بن ماری یخچالدار سیرکوله دار (Refrigerated Circulation Bath)
 9. پمپ خلاء
 10. پلاریمتر
 11. تجهیزات تست و اندازه گیری (متریک)
  1. PH متر
  2. یون متر
  3. اکسیژن متر (DO meter)
  4. BOD متر
  5. COD متر
  6. بارومتر
  7. ترکیبی
  8. کدورت سنج
  9. شوری سنج
  10. رطوبت سنج
  11. رنگ سنج
  12. کلرسنج
  13. غبارسنج
  14. سرعت سنج
  15. دورسنج
  16. بادسنج
  17. کلرسنج
  18. کالریمتر
  19. CO2 متر
 12. ترازو
  1. ترازوی آنالیتیکال (Analytical Balance)
   1. ترازو با حساسیت 0.00001 گرم
   2. ترازو با حساسیت 0.0001 گرم
  2. ترازوی دقیق (Precision Balance)
   1. ترازو با حساسیت 0.001 گرم
   2. ترازو با حساسیت 0.01 گرم
   3. ترازو با حساسیت 0.1 گرم
   4. ترازو با حساسیت 1 گرم
  3. ترازوی رطوبت سنج (Moisture Balance)
  4. ترازوی صنعتی (Industrial Balance)
  5. ترازوی جیبی
 13. ترمومتر
  1. ترمومتر همه کاره
  2. ترمومتر جیوه ای و الکلی
  3. ترمومتر لیزری و تماسی
  4. ترمومتر دیجیتال ساده
  5. ترمومتر دیجیتالی یخچال و فریزر
  6. ترمومتر دیجیتالی جیبی
  7. ترمومتر ترموکوپل دیجیتال
  8. ترمومیکرومتر دیجیتال و لیزری
  9. ترمومتر ماکسیمم و مینیمم
  10. انواع پروب ترمومتر
 14. جار تست
 15. حمام الترا سونیک
 16. دیونایزر
 17. رفرکتومتر
  1. رفرکتومتر دیجیتال
  2. رفرکتومتر رومیزی
  3. رفرکتومتر دستی
  4. رفرکتومتر چشمی رومیزی با قابلیت اتصال به حمام سیرکولاسیون
  5. رفرکتومتر اختصاصی عسل
 18. روتاری
  1. روتاری اواپراتور (تقطیر در خلاء) (Rotary Evaporators)
  2. روتاری میکسر (Rotary Mixer)
 19. سانتریفوژ
  1. سانتریفوژ Universal
  2. سانتریفوژ Haematocrit و Micro Haematocrit
  3. سانتریفوژ تمام دیجیتال
  4. سانتریفوژ نیمه دیجیتال
  5. سانتریفوژ دور پایین
  6. سانتریفوژ دور بالا
  7. میکروسانتریفوژ ساده
  8. مینی سانتریفوژ
  9. میکروسانتریفوژ یخچالدار
  10. سانتریفوژ ژربر
 20. شیکر
  1. شیکر ارلن و بالن رفت و برگشتی
  2. شیکر لوله (ورتکس)
  3. شیکر دکانتور
  4. شیکر بالن اربیتالی
  5. شیکر ملانژور
  6. شیکر پایه بلند Overhead Shaker
  7. شیکر انکوباتور Shaking Incubator
  8. شیکر روتاتور V.D.R.L.
  9. شیکر الک
 21. شوف بالن
  1. تک خانه
  2. چند خانه
 22. کوره
 23. کارل فیشر
 24. کلنی کانتر
 25. فیلم فتومتر
 26. میکروسکوپ
  1. میکروسکوپ نوری 2 و 3 چشمی (Binocular Microscope)
  2. میکروسکوپ فلورسنت (Fluorescence Microscope)
  3. میکروسکوپ پلاریزان (Polarizing Microscope)
  4. میکروسکوپ بیولوژی (Biological Microscope)
  5. میکروسکوپ فاز کنتراست (Phase Contrast Microscope)
  6. میکروسکوپ زمینه تاریک (Darkfield Microscope)
  7. میکروسکوپ اینورت / اینورت فلورسانس (Inverted Biological/ Inverted Epi Fluorescence Microscope)
  8. استریومیکروسکوپ (لوپ) (Stereo Microscope)
  9. میکروسکوپ متالورژی (Metallurgical Microscope)
 27. ویسکومتر و رئومتر
  1. ویسکومتر شیشه ای
  2. ویسکومتر چرخشی
  3. ویسکوزیمتر دیجیتالی
  4. رئومتر
 28. همزن
  1. همزن مغناطیسی با هات پلیت و بدون هات پلیت (Magnetic Stirrer)
   1. همزن مغناطیسی چند خانه
   2. همزن مغناطیسی صفحه گرد
   3. همزن مغناطیسی صفحه تخت (Basic)
  2. همزن الکتریکی (Electronic Overhead Stirrer)
  3. همزن مکانیکی (Mechanical Overhead Stirrer)
   1. آنالوگ
   2. دیجیتال
 29. هموژنایزر
 30. هات پلیت
  1. هات پلیت صفحه مستطیلی
  2. هات پلیت صفحه مدور
  3. هات پلیت استیرر (Hotplate & Stirrer)
  4. هات پلیت استیرر چند خانه (Multiposition Hotplate & Stirrer)
 31. یخچال و فریزر
  1. ایستاده
  2. صندوقی

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید