لیست قیمت شیرآلات Arboles انگلستان

 

 

 

دانلود کاتالوگ رنگ بندی شیرآلات Arboles

شیرآلات آزمایشگاهیArboles انگلستان

  شرکت Arboles انگلستان در سال 1929 تاسیس شده است.

این شرکت در زمینه تهیه و تولید شیرآلات آزمایشگاهی ، بیمارستانی و تحقیقاتی فعال می باشد
.

  • شیرآلات رومیزی (با خروجی یکطرفه و یا دو طرفه)

  • شیرآلات رو شلفی و زیر شلفی (با خروجی یکطرفه و یا دو طرفه)

  • شیرآلات مخصوص فیوم هود شامل شیر های کنترل و نازل های مربوطه

شرح کد قیمت (ریال)
altشیر گاز زیر شلفی با اتصالات فابریک 006831 تماس با شرکت 
altشیر گاز زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس با اتصالات فابریک 006232 تماس با شرکت
altشیر گاز پیشانی با اتصالات فابریک 006384 تماس با شرکت
altشیر گاز رومیزی یک طرفه 000301 تماس با شرکت
altشیر گاز رومیزی دو طرفه 000302 تماس با شرکت
altشیر گاز رومیزی و پیشانی با اتصالات فابریک 006731 تماس با شرکت
altشیر گاز کنترل هود 001703 تماس با شرکت
altعلم گاز هود (دیواری) 006708 تماس با شرکت
altعلم گاز هود (رومیزی) 000709 تماس با شرکت
altشیر آب زیر شلفی با اتصالات فابریک 006815 تماس با شرکت
altشیر آب زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس با اتصالات فابریک 006216 تماس با شرکت
altشیر آب هود 001701 تماس با شرکت
altعلم آب هود (رومیزی) 000710 تماس با شرکت
altعلم آب هود (رومیزی) 006706 تماس با شرکت
altشیر آب رومیزی با علم گردن قوئی 000103 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط سرد و گرم دیواری 000812 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط سرد و گرم پایه دار رومیزی 000140 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط تک محور رومیزی 000115 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط پایه دار رومیزی با دسته آرنجی 000150 تماس با شرکت
altشیر هوای زیر شلفی با اتصالات فابریک 006851 تماس با شرکت
altشیر هوای رومیزی 000501 تماس با شرکت
alt شیر هوای رومیزی دو طرفه 000502 تماس با شرکت
alt شیر هوای هود 001705 تماس با شرکت
     

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید