استانداردهای آزمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی - ویژگی ها و آزمون ها

 

رديف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

فرآورده های نفتی – اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری به روش باز کلیولند-روش آزمون

4434

2

فرآورده های نفتی-اندازه گیری عدد خنثی شدن به روش تیتراسیون با شناساگر رنگی-روش آزمون

199

3

روش اندازه‌گيري نقطه ريزش روغنهاي نفتي

201

4

فرآورده های نفتی – تعیین رنگ ASTM (مقیاس رنگ ASTM) – روش آزمون

203

5

فرآورده های نفتی-تشخیص خوردگی تیغه مسی-روش آزمون

336

6

مايعات ترمز غير نفتي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون-تجديدنظردوم

363

7

روشهاي آزمون براي تعيين مشخصات فتيله‌هاي نفت‌سوز

370

9

فرآورده های نفتی-اندازه گیری افت وزنی روغن ها و گریس ها در اثر تبخیر-روش آزمون

1094

10

فرآورده های نفتی-اندازه گیری پایداری گریس ها در مقابل اکسایش به روش بمب اکسیژن -روش آزمون

1173

11

نفت خام و نفت کوره-تعیین رسوب به روش استخراج-روش آزمون

1210

 

 

 

12

فرآورده های نفتی-اندازه گیری آب و رسوب در نفت کوره به وسیله سانتریفوژ-روش آزمون

1211

 

 

 

13

اندازه گيري رنگ فرآوردههاي نفتي به روش سيبک

2932

14

نفت و فراورده های نفتی-تعیین مقدار خاکستر-روش آزمون

2940

14

روش آزمون اندازه‌گيري نقطه انيلين و نقطه انيلين مخلوط فرآورده‌‌‌‌‌هاي نفتي و حلالهاي هيدروکربن

2942

15

فرآورده های نفتی-قابلیت جدا شدن آب از روغن با پایه نفتی و سیالات سنتزی-روش آزمون

3169

16

روش اندازه‌گيري کلر در فرآورده‌‌‌‌‌هاي نفتي کارکرده و کارنکرده (روش بمب)

3312

17

روش آزمون دامنه جوش برش هاي نفتي به روش گاز کروماتوگرافي

3786

18

فرآورده هاي نفتي و مواد قيري-تعيين آب به روش تقطير-روش آزمون

4081

19

اندازه‌گيري آب و رسوبات در نفت کوره بوسيله سانتريفوژ

4195

20

فرآورده های نفتی -تعیین نقطه ذوبو قطره شدن پارافین نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون

5319

21

فرآورده هاي نفتي - اندازه گيري نقطه ابري شدن فرآورده هاي نفتي - روشهاي آزمون

5438

22

فرآورده هاي نفتي ـ تعيين عدد صابوني روش حجم سنجي پتانسيومتري

7245

23

فرآورده هاي نفتي ـ اندازه گيري نقطه دودي شدن نفت سفيد ـ روش آزمون

7378

24

کيفيت آب ـ اندازه گيري روغن و گريسو هيدروکربنهاي نفتي موجود در آب و فاضلاب به روش بيناب سنجي مادون قرمز ـ روش آزمون

7381

25

رنگ ها و جلاها و فرآورده هاي نفتي و محصولات مرتبط ـ اندازه گيري نقطعه اشتعال ـ تعادل سريع ـ روش آزمون

7479

26

فرآورده‏هاي نفتي ـ گريس‏ها ـ نقطه چکيدن گريس‏هاي روانکننده در گستره وسيع دمايي ـ روش آزمون

7603

27

موم‌هاي نفتي – اندازه‌‌گيري عدد پراکسيد روش آزمون

7902

28

فرآورده هاي نفتي-تعيين عدد برم در الفين هاي آليفاتيک و فرآورده هاي تقطيري به روش الکترومتري- روش آزمون

8138

29

نفت خام-تعيين آب به روش تقحجم سنجي پتانسيومتري کارل فيشر-روش آزمون

8140

30

نفت خام-تعيين آب به روش تقحجم سنجي کولومتري کارل فيشر-روش آزمون

8141

31

فرآورده هاي نفتي-تعيين مقدار واناديم و نيکل-روش طيف سنجي فلوئورسانس اشعه ايکس با پاشندگي طول موج-روش آزمون

8399

32

فرآورده هاي نفتي-تعيين مقدار گوگرد-روش طيف سنجي فلوئورسانس اشعه ايکس با پاشندگي انرژي -روش آزمون

8402

33

فرآورده هاي نفتي-اندازه گيري انواع هيدروکربن-روش جذب سطحي شناساگر فلوئورسانس کننده -روش آزمون

 

8403

34

فرآورده هاي نفتي و حلالهاي هيدروکربني-تشخيص مرکاپتان ها و ديگر گونه هاي گوگرد به روش دکتر-روش آزمون

8722

35

فراورده های نفتی مایع-اندازه گیری سدیم به روش اسپکترومتری جذب اتمی

9317

36

فراورده های نفتی مایع و بنزین بدون سرب-تعیین مقدار بنزین-روش کروماتوگرافی گازی

9318

37

اندازه گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین،نفت سفید،سوخت موتور جت هواپیما و سوخت های تقطیری به روش پتانسیومتری

9379

38

فرآورده هاي نفتي -تقطير در فشار نقصاني-روش آزمون

8908

39

فرآورده های نفتی-تعیین فیلتر پذیری روغن های روان کننده-قسمت اول-روغن ها در حضور آب-روش آزمون

1-9897

40

بنزین،تولوئن،زایلن ها،حلاهای نفتاو هیدروکربن های آروماتیک صنعتی مشابه -اندازه گیری اسیدیته -روش آزمون

10030

41

فرآورده های نفتی-تعیین ph سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش در طبقه های HFAE,HFAS,HFC- روش آزمون

10603

42

فرآورده های نفتی-اندازه گیری مقادیر کم و انادیم در سوخت های مایع به روش اسپکترومتری جذب اتمی بدون شعله پس از خاکستر گیری-روش آزمون

10606

43

روان کننده ها و فراورده های نفتی-تعیین نفوذپذیری مخروط در گریس های روان کننده در دمای پایین-روش آزمون

10661

44

فرآورده های نفتی مایع و گازهای نفتی مایع شده -اندازه گیری شرایط مرجع استاندارد

11292

45

تعیین حجم ،چگالی و جرم نفت خام و فرآورده های نفتی مایع محتوی در مخازن استوانه ای عمودی به وسیله سامانه های اندازه گیری هیبریدی

11601

46

فراورده های نفتی - تعیین مقدار گوگرد- روش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس با پاشندگی طول موج

12606

47

فراورده های نفتی و رنگ ها- تعیین نقطه اشتعال - روش بسته Abel

12691

48

نفت خام و باقیمانده سوخت ها- اندازه گیری نیکل ، وانادیم ،آهن و سدیم به روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای

12785

49

نفت و فراورده های مرتبط - اندازه گیری مقدار کلروبرم- طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس طول موج پاشنده

13378

50

فرآورده های نفتی-اندازه گیری آلومینیوم و سیلیسیم در روغن های سوختی-روش های اسپکتروسکوپی نشری پلاسمای جفت شده القایی و اسپکتروسکوپی جذب اتمی

13069

51

نفت خام و سوختهاي سنگين-تعيين رسوي به روش استخراج-روش آزمون

4188

52

نفت خام -اندازه گیری کلرایدهای آلی

10027

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید