لیست قیمت شیرآلات Far

نام کالا

کدکالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

شیرآب زیرشلفی یکطرفه FAR ایتالیا

11010-2MDS

تماس با شرکت

شیرآب زیرشلفی یکطرفه FAR ایتالیا

شیرآب زیرشلفی دوطرفه FAR ایتالیا

11023-2MDS

تماس با شرکت

شیرآب زیرشلفی دوطرفه FAR ایتالیا

شیرآب رومیزی تکی ب خروجی عصایی FAR ایتالیا

11080-2MDS

تماس با شرکت

شیرآب رومیزی تکی ب خروجی عصایی FAR ایتالیا

شیرآب رومیزی استنلس استیل باخروجی عصایی FAR ایتالیا

11080-1AC

تماس با شرکت

شیرآب رومیزی استنلس استیل باخروجی عصایی FAR ایتالیا

شیرمخلوط با خروجی S دیواری FAR ایتالیا

11037-2MDS

تماس با شرکت

 

شیر مخلوط با خروجی U رومیزیی FAR ایتالیا

11081-3MDS

تماس با شرکت

شیر مخلوط با خروجی U رومیزیی FAR ایتالیا

شیرآب فیوم هود FAR ایتالیا

11300-MDSTK

تماس با شرکت

شیرآب فیوم هود FAR ایتالیا

خروجی شیرآب فیوم هود FAR ایتالیا

11321-2MDS

تماس با شرکت

خروجی شیرآب فیوم هود FAR ایتالیا

خروجی شیرآب فیوم هود FAR ایستاده رومیزی ایتالیا

11326-2MDS

تماس با شرکت

 

 

 

 

نام کالا

کدکالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

شیرگاز زیرشلفی تکی FAR ایتالیا

12050-2MDS

تماس با شرکت

شیرگاز زیرشلفی تکی FAR ایتالیا

شیرگاز زیرشلفی دوقلودستگیره معکوس FAR ایتالیا

12064-2MDS

تماس با شرکت

 

شیرگاز روشلفی با خروجی  45درجه FAR ایتالیا

12052-2MDS

تماس با شرکت

شیرگاز روشلفی با خروجی 45درجه FAR ایتالیا

شیرگاز رومیزی یکطرفه FAR ایتالیا

12010-2MDS

تماس با شرکت

شیرگاز رومیزی یکطرفه FAR ایتالیا

شیرگاز رومیزی دوطرفه FAR ایتالیا

12011-2MDS

تماس با شرکت

شیرگاز رومیزی دوطرفه FAR ایتالیا

شیرگاز فیوم هود FAR ایتالیا

12300-MDST

تماس با شرکت

شیرگاز فیوم هود FAR ایتالیا

خروجی گاز فیوم هود FAR ایتالیا

12324-2MDS

تماس با شرکت

خروجی گاز فیوم هود FAR ایتالیا

خروجی گاز فیوم هود ایستاده رومیزی FAR ایتالیا

12325-2MDS

تماس با شرکت

 

 

 

 

نام کالا

کدکالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

شیرهوازیرشلفی یکطرفه FAR

13050-2MDS

تماس با شرکت

شیرهوازیرشلفی یکطرفه FAR

شیرهوازیرشلفی دوطرفه معکوس FAR

13064-2MDS

تماس با شرکت

 

شیرهواروشلفی باخروجی 45 درجه FAR ایتالیا

13052-2MDS

تماس با شرکت

شیرهواروشلفی باخروجی 45 درجه FAR ایتالیا

شیرهوا رومیزی یکطرفه FAR ایتالیا

13010-2MDS

تماس با شرکت

شیرهوا رومیزی یکطرفه FAR ایتالیا

شیرهوا رومیزی دوطرفه FAR ایتالیا

13011-2MDS

تماس با شرکت

 

شیرهوافیوم هود FAR ایتالیا

13300MDS

تماس با شرکت

شیرهوافیوم هود FAR ایتالیا

خروجی هوا فیوم هود FAR ایتالیا

13324-2MDS

تماس با شرکت

خروجی هوا فیوم هود FAR ایتالیا

خروجی هوا فیوم هود ایستاده رومیزی FAR ایتالیا

13325-2MDS

تماس با شرکت

 

 

 

 

 

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

شیر مخصوص گازN2 فیوم هود FAR ایتالیا

13300MDS

تماس با شرکت

 

خروجی مخصوص گازN2 فیوم هودFAR ایتالیا

13324-2MDS

تماس با شرکت

 

شیر خلازیرشلفی یکطرفه FAR ایتالیا

13050-2MDS

تماس با شرکت

 

شیر خلاروشلفی باخروجی 45درجه FAR ایتالیا

13052-2MDS

تماس با شرکت

 

شیر خلارومیزی یکطرفه FAR ایتالیا

13010-2MDS

تماس با شرکت

 

شیر خلارومیزی دوطرفه FAR ایتالیا

13011-2MDS

تماس با شرکت

 

شیر خلا فیوم هود FAR ایتالیا

13300MDS

تماس با شرکت

 

خروجی خلاء فیوم هودFAR ایتالیا

13324-2MDS

تماس با شرکت

 

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ رنگ بندی شیرآلات Far

شیرآلات آزمایشگاهی Far ایتالیا

 شرکت  Far ایتالیا در سال 1953 تاسیس شده است.
این شرکت در زمینه تهیه و تولید شیرآلات آزمایشگاهی ، بیمارستانی و تحقیقاتی فعال می باشد.

شیر آلات آزمایشگاهی Far  بطور کلی از نظر نوع کاربری به چند دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :
 

 1. شیر آلات مخصوص آب
 2. شیر آلات مخصوص گاز
 3. شیر آلات مخصوص گازهای صنعتی
 4. شیر آلات استنلس استیل

بر اساس محل استفاده و نوع کاربری به تقسیم بندی زیر موجود می باشد:

 1. رومیزی
 2. روشلفی
 3. زیر شلفی
 4. فیوم هود

بر اساس تعداد خروجی نیز به تقسیم بندی زیر موجود می باشد

 1. یکطرفه
 2. دو طرفه 
 3. مخلوط

مشخصات فنی:

 • کلیه نازل ها بر اساس DIN 12898 و کلیه دستگیره ها از جنس ABS و ضد اسید مطابق با استاندارد  EN13792:2000 تولید می گردد.
 • مغزی کلیه شیرآلات آب از جنس سرامیکی با چرخش 4/1 دور و یا PDME ساخته می شود.
 • حداکثر فشار مجاز برای  شیرآلات آب 10bar می باشد.
 •  کلیه شیرآلات گاز دارای مغزی سرامیکی بوده و برای ایمنی بیشتر بصورت قفل فنری (Spring Lock) می باشند. مشخصات و نحوه اتصال خروجی شیر به شلنگ براساس DIN12898 صورت گرفته است.
 • شیرآلات گاز برای تحمل فشار حدود 0.2 bar تست و ساخته شده و تحت نظارت DIN2918 می باشد.
 • دنباله شیرآلات گاز برای زیر شلفی 50 و رومیزی 80 میلی مترمی باشد.
 • کلیه شیرآلات گازهای صنعتی دارای مغزی از جنس PTFE یا EPDM می باشند. مشخصات و نحوه اتصال خروجی شیر به شلنگ براساس  DIN12898 صورت گرفته است.
 • حداکثر فشار برای شیرهای با مغزی 10bar،PTFE و برای شیرهای با مغزی 5bar ، EPDM می باشد.

دستگیره شیرآلات آب با رنگ پایه alt، شیر هوا alt،شیر گازalt، شیر خلاء altو شیر نیتروژن altمعرفی می گردند، در هنگام تنظیم درخواست ذکر نوع کاربری شیر ضروری می باشد.  

شرح کد
altشیر آب زیر شلفی یک طرفه 11010-2
altشیر آب زیر شلفی دو طرفه 11022-2
altشیر آب رومیزی تکی با خروجی عصائی 11080-2
altشیر آب رومیزی استنلس استیل با خروجی عصائی 11080-1AC
altشیر مخلوط با خروجی S دیواری     11037-0
altشیر مخلوط با خروجی U رومیزی 11081-3
شیر مخلوط دوپایه با خروجی S رومیزی 11103-2
شیر مخلوط تک پایه اهرمی 11100-3
altشیر آب فیوم هود 11310-0
altخروجی شیر آب فیوم هود 90 درجه با طول 100mm و دنباله  50mm 11321-2
altشیر آب استنلس استیل فیوم هود 11310-0AC
altخروجی آب استنلس استیل فیوم هود 11321-1AC
altشیر گاز زیر شلفی تکی با دنباله 50mm 12050-2
altشیر گاز روشلفی با خروجی  45 درجه با دنباله 50mm 12052-2
altشیر گاز رومیزی یک طرفه با دنباله 80mm 12010-2
altشیر گاز رومیزی دو طرفه با دنباله 80mm 12011-2
altشیر گاز فیوم هود 12310-0
 altخروجی گازفیوم هود 12324-2
altشیر هوای زیر شلفی یک طرفه 13050-2
altشیر هوای روشلفی با خروجی 45 درجه 13052-2
altشیر هوا رومیزی یک طرفه 13010-2
altشیر هوا رومیزی دو طرفه 13011-2
altشیر هوای فیوم هود 13310-0
altخروجی هوا فیوم هود 13324-2
altشیر مخصوص گاز N2 فیوم هود 13310-0
altخروجی  مخصوص گاز N2 هوا فیوم هود  13324-2
altشیر استنلس استیل مخصوص گاز ویژه 11012-2AC
altشیر خلاء زیر شلفی یک طرفه 13050-2
altشیر خلاء روشلفی با خروجی 45 درجه 13052-2
altشیر خلاء رومیزی یک طرفه 13010-0
altشیر هوا رومیزی دو طرفه 13011-2
altشیر خلاء  فیوم هود 13310-0
altخروجی  خلاء فیوم هود  13324-2

 

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید