هودهای آزمایشگاهی

 

انواع هودهای آزمایشگاهی

  1. هود بخار، با نام تجاری هود شیمیایی (Fume Hood)
  2. هود جریان آرام و خطی، با نام تجاری هود لامینار (Laminar Flow Hood)
  3. هود ایمن بیولوژیكی، با نام تجاری هود میكروبی (Biological Safety Hood)
  4. هود سقفی
  5. هود بازویی
  6. هود pcr
  7. هودتخصصی پاتولوژی

فیلترهای استاندارد مورد استفاده در هودهای آزمایشگاهی

قدرت بازدارندگی ضریب عملکرد نام
ذرات بزرگتر از 0.3 میكرون 99.99% HEPA : High Efficiency Particulate Air
ذرات بزرگتر از 0.1 تا 0.2 میكرون 99.999% ULPA : Ultra Low Penetration Air

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید