کمد نگهداری مواد شیمیایی

 

کمد نگهداری مواد شیمیایی

از این دستگاه برای ذخیره سازی و نگهداری مواد شیمیایی خاص استفاده میشود. مواد شیمیایی خاص از جمله اسیدها، بازها، مواد آلی فرار، مواد سمی، مواد قابل اشتعال و مواردی از این قبیل که در اثر تبخیر و نگهداری غیر علمی ممکن است موجب خسارتهای غیر قابل جبران گردند.

ذخیره سازی و نگهداری معمولی مواد ذکر شده در بالا، در آزمایشگاه هایی که هر روزه با چنین موادی سر و کار دارند، باعث بروز مشکلاتی همچون موارد زیر میشود:

  • اثر تخریبی مواد شیمیایی از جمله خوردگی، پوسیدگی، تغییر رنگ و... روی مکان نگهداری
  • آلودگی آزمایشگاه ها و فضاهای بسته با بخارهای حاصل از تبخیر مواد شیمیایی و درنتیجه، آلودگی و صدمات فردی در اثر تنفس هوای آلوده و یا تماس بدن با بخارهایی از این قبیل
  • بروز حوادث در اثر واکنش مواد تبخیر شده با یکدیگر از قبیل آتش سوزی و انفجار
  • عدم دسترسی آسان به مواد شیمیایی به دلیل نداشتن محل مشخص

کمد نگهداری مواد شیمیایی

 

در زیر نمونه هایی از کمدهای مخصوص نگهداری مواد شیمیایی قابل مشاهده است.

 

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید