Class II A1 هود میکروبی

 

هود میکروبی Class II A1

شكل كاركرد، نحوه قرارگیری فیلترها، و چرخش جریان در هود میكروبی Class II A1:

هود میکروبی Class II A1

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید