کمد نگهداری مواد استیل (اسیدی و بازی)

کمد نگهداری مواد تولید شرکت آذر پارس می باشد، مشخصات فنی به شرح زیرمی باشد.

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد استیل

AP.SAFAB.SS

تماس با شرکت

کمد نگهداری مواد استیل

AP.SAFAB.SS.90

AP.SAFAB.SS.120

تماس با شرکت

تماس با شرکت

کمد نگهداری مواد استیل

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید