لیست قیمت چشم شوی

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

چشم شوی مدل EH_01
 ایستاده گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی
کاسه وعلمک چشم شوی استیل - فاضلاب درون ریز

EH-01

تماس با شرکت

چشم شوی مدل EH_01

چشم شوی مدلEH_02
 ایستاده استیل باراهبری دستی  - فاضلاب درون ریز   

EH-02

تماس با شرکت

چشم شوی مدلEH_02

چشم شوی مدل EP_03
 ایستاده استیل باراهبری پدالی  - فاضلاب درون ریز

EP-03

تماس با شرکت

چشم شوی مدل EP_03

چشم شوی مدل EP-04
ایستاده گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی وپدالی

EP-04

تماس با شرکت

چشم شوی مدل EP_05
 ایستاده استیل باراهبری دستی وپدالی

EP-05

تماس با شرکت

چشم شوی مدل ER-01
دیواری  استیل قابل نصب روی سینک آزمایشگاهی 

ER-01

تماس با شرکت

چشم شوی مدل ER-01

چشم شوی  مدل ER-02
رومیزی تمام استیل

ER-02

تماس با شرکت

چشم شوی  مدل ER-02

چشم شوی  مدل ER-05
رومیزی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک

ER-05

تماس با شرکت

چشم شوی  مدل ER-05

چشم شوی مدل ER-03
 دیواری  استیل مجهز به مجرای فاضلاب

ER-03

تماس با شرکت

چشم شوی مدل ER-03

چشم شوی  مدل ER-04
دیواری گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک

ER-04

تماس با شرکت

چشم شوی  مدل ER-04

چشم شوی  مدل ER-06
بدون کاسه رومیزی با پایه متحرک - گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

ER-06

تماس با شرکت

 چشم شوی مدل ER-07
تک چشمی رومیزی قابل جابه جایی و متحرک -چینی 
ER-07 تماس باشرکت
چشم شوی  مدل ER-08
دوچشمی رومیزی قابل جابه جایی و متحرک -چینی 
ER-08 تماس با شرکت
چشم شوی  مدل ER-09
      پرتابل با گنجایش 12 لیتر آب -چینی  
    
ER-09 تماس با شرکت

 چشم شوی تک رومیزی 90 درجه TOF ایتالیا

1100/5

تماس با شرکت

 چشم شوی تک رومیزی 90 درجه TOF ایتالیا

چشم شوی تک رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا

1100/10

تماس با شرکت

چشم شوی دوبل رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا

1100/60

تماس با شرکت

چشم شوی دوبل رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا

 چشم شوی اضطراری ایستاده استیل با راهبری دستی و پدالی TOF ایتالیا 1100/330 تماس با شرکت  چشم شوی اضطراری ایستاده استیل با راهبری دستی و پدالی TOF ایتالیا

چشم شوی دیواری کاسه داردوچشمی Broen دانمارک

Broen

تماس با شرکت

چشم شوی دیواری کاسه داردوچشمی Broen دانمارک

چشم شوی اضطراری تک شاخه 45 درجه FAR ایتالیا

32100-45MDS

تماس با شرکت

چشم شوی اضطراری تک شاخه 45 درجه FAR ایتالیا

چشم شوی اضطراری دو شاخه کاسه دار FAR ایتالیا-طرح جدید

31700MDS

تماس با شرکت

چشم شوی اضطراری دو شاخه کاسه دار FAR ایتالیا کد

چشم شوی اضطراری دو شاخه کاسه دار FAR ایتالیا     31700

 

تماس با شرکت

 

چشم شوی اضطراری دو بل45درجه تک پایه FAR ایتالیا بدون کاسه

32301-45MDS

تماس با شرکت

چشم شوی اضطراری دو بل45درجه تک پایه FAR ایتالیا بدون کاسه

 

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید