دوش و چشم شوی

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

دوش وچشم شوی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی کاسه چشم شور وسردوش استیل

SH-01

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی کاسه چشم شور وسردوش استیل

دوش وچشم شوی تمام استیل316 باراهبری دستی

SH-02

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SH-02 تمام استیل316 باراهبری دستی

دوش وچشم شوی تمام استیل باراهبری پدالی  قابلیت استقرار باصفحه زیرین

SP-03

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SP-03 تمام استیل باراهبری پدالی  قابلیت استقرار باصفحه زیرینz

دوش وچشم شوی تمام استیل 316 باراهبری دستی وپدالی

SP-04

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SP-04 تمام استیل 316 باراهبری دستی وپدالی

دوش وچشم شوی تمام استیل 304 باراهبری دستی وپدالی SP-09 تماس با شرکت

دوش وچشم شوی استیل دیواری طرحencon آمریکا

SW-05

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SW-05  استیل دیواری طرحencoln آمریکا

دوش وچشم شوی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

SP-06

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SP-06 گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

دوش وچشم شوی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

SP-07

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SP-07 گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

دوش وچشم شوی طرح TOF استیل باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی تولید داخل

SP-08

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی مدل SP-08  طرح TOFاستیل باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

دوش وچشم شوی دیواری گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

SW-03

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی دیواری دوچشمی بدون پایه Broen دانمارک

Broen

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی دیواری دوچشمی بدون پایه Broen دانمارک

دوش وچشم شوی TOFایتالیا وارداتی
استیل با راهبری دستی وپدالی

1100/380

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی TOFایتالیا وارداتی استیل با راهبری دستی وپدالیدوش وچشم شوی TOFایتالیا وارداتی استیل با راهبری دستی وپدالی

دوش وچشم شوی FAR ایتالیا

31400MDSISP

تماس با شرکت

دوش وچشم شوی FAR ایتالیا

دوش اضطراری FAR ایتالیا

31200MDS

تماس با شرکت

دوش اضطراری دیواری استیل

SW-02

تماس با شرکت

دوش اضطراری دیواری استیل

دوش اضطراری دیواری گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

SW-01

تماس با شرکت

دوش اضطراری دیواری گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

 

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید