مشاوره جهت طراحی آزمایشگاه

مساحت استاندارد و کافی برای آزمایشگاه‌های مختلف با توجه به تعداد پرسنل/دانشجویان، تنوع کاری آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، نوع کاربری آزمایشگاه و … تخمین زده می‌شود. حداقل فضایی که برای مساحت آزمایشگاه می‌توان در نظر گرفت 110 متر مربع می‌باشد.

مساحت آزمایشگاه باید به گونه‌ای باشد که تاثیر منفی بر کیفیت کار پرسنل نداشته باشد و بر ایمنی کارکنان تاثیر سوء نداشته باشد و در طولانی مدت با افزایش حجم و دامنه کار فعالیت‌ها و آزمایشات دچار اختلال و کاهش دقت نشود.

برای نمونه اگر شما برای یک مرکزآموزشی یا دانشگاه قصد راه‌ندازی آزمایشگاه دارید قطعا به فضا و طراحی نیاز دارید که تعداد مشخصی دانشجو به راحتی قادر به انجام فعالیت و آموزش دیدن باشند. درحالیکه قصد راه اندازی آزمایشگاه صنعتی برای کارخانه خود دارید و باید تحلیل و بررسی محصول خود را در آن آزمایشگاه انجام دهید باید آزمایشگاه صنعتی با نقشه‌ای خاص و مرتبط با فعالیت‌های صنعتی طراحی گردد. می‌توان نتیجه گرفت با توجه به تنوع آزمایشگاه‌ها و نوع کاربری‌های متفاوت آنها نیاز به مشاوره طراحی امری ضروری می‌باشد.

تمامی مراحل احداث و راه‌اندازی آزمایشگاه باید با دریافت مشاوره طراحی آزمایشگاه و هماهنگی و نظارت افراد با تجربه برنامه‌ریزی شده واجرا گردد. ازاین رو می‌توان نتیجه گرفت آنچه در طراحی و تجهیز یک آزمایشگاه در اولین مرحله باید مورد توجه قرار گرفته شود ایجاد شرایط مناسب و اطمینان بخش برای پرسنل می‌باشد. پس برای اولین گام لازم است اهداف کاری آزمایشگاه نظیر

 •     برنامه‌های فعلی و آتی آزمایشگاه
 •     تعداد کارکنانی که باید در آزمایشگاه فعالیت کنند
 •     پیش‌بینی احتمال بروز حوادث و خطرات حین کار
 •     تهیه وسایل و تجهیزات و دستگاه‌ها مورد نیاز
 •     برآورد میزان بخارات، گازها، ذرات شیمیایی و سمی تولید شده
 •     تخمین میزان گرما و سروصدای ایجاد شده در آزمایشگاه
 •     نیاز به فضاهای ایزوله شده و اتاق‌های مجزا
 •     نیاز به شرایط محیطی ویژه برای نجام برخی آزمایشات
 •     درنظر گرفتن فضای مناسب برای نصب دستگاه‌های ثابت
 •     در نظرگرفتن فضای اضافی برای موارد برنامه‌ریزی نشده
 •     محل استقرار فضای اصلی آزمایشگاه نسبت به سایر امکانات و ساختمان‌ها

توسط کارفرما مشخص شده و به صورت لیست شده برای مشاوره طراحی آزمایشگاه ارائه گردد تا بتوان بطور دقیق نیازهای فعلی و آتی آزمایشگاه را برنامه‌ریزی کرد و طراحی ایده‌آلی انجام داد.

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید